ZAJĘCIA KULTUROWE

Uzupełnieniem kursu językowego w Campus L'Infinito są dodatkowe zajęcia skupiające się na eksploracji najważniejszych obszarów włoskiej kultury. Pierwszy z tych modułów to kurs poświęcony poecie Giacomo Leopardiemu, drugi zaś dotyczy muzyki operowej. We współpracy ze szkołą operową Beniamino Gigli Civic School of Music i warsztatami Villa inCanto organizowane są kursy języka włoskiego dla wokalistów, prowadzone m. in. przez znanych zawodowych śpiewaków – dają one możliwość udziału w warsztatach doskonalenia języka i fonetyki, a także lekcjach śpiewu operowego oraz interpretacji muzycznej.

LITERATURA: LABORATORIUM STUDIÓW NAD LITERATURĄ WŁOSKĄ

Jedną z istotnych części proponowanych przez Campus L'Infiinito zajęć jest program dotyczący literatury. Laboratorium studiów nad literaturą włoską oferuje zajęcia w formie wykładów, seminariów, konferencji, kursów powtórkowych dla nauczycieli oraz innych naukowych i literackich zajęć badawczych.

Ponadto, szkoła pragnąc zapewnić specjalistyczną i dogłębną analizę kluczowych obszarów włoskiej kultury, uruchomiła dla uczniów zapisanych na kursy w roku 2013, fakultatywny program poświęcony twórczości Giacomo Leopardiego.

Lekcje odbywają się bezpośrednio w miejscach, które inspirowały Leopardiego – jednego z najważniejszych włoskich poetów. Uczniowie mogą więc aktywnie odkrywać, w jaki sposób największe dzieła poety łączą się z konkretną rzeczywistością miasta Recanati. Seminarium obejmuje 2 godziny zajęć tygodniowo przy łącznej liczbie 16 godzin lekcyjnych w miesiącu.

TEMATY SEMINARIUM „POEZJA GIACOMO LEOPARDIEGO”

- Biografia
- Miłość i śmierć w poezji Leopardiego: Ultimo canto di Saffo - Il primo amore - Il passero solitario - L'infinito - La sera del dì di festa - Alla luna - Odi Melisso - A Silvia - Le ricordanze - Canto notturno di un pastore errante dell'Asia - La quiete dopo la tempesta - Il sabato del villaggio - Amore e morte - La ginestra, o il fiore del deserto
- Wpływ Leopardiego na współczesną poezję włoską

Zajęcia prowadzone są przez znanego badacza poezji Leopardiego: Alfredo Luiziego, profesora literatury współczesnej na Uniwersytecie w Maceracie oraz dyrektora Laboratorium studiów nad literaturą włoską w szkole Campus L'Infinito.

OPERA: Scuola Civica Beniamino Gigli

Scuola Civica oferuje tradycyjne podejście do nauki śpiewu operowego, z lekcjami indywidualnymi oraz grupowymi (dzięki którym uczeń zyskuje możliwość posłuchania innych). Zajęcia koncentrują się na różnorodnych zagadnieniach związanych ze śpiewem, jak na przykład techniki oddechowe, repertuar, dykcja, ekspresja i interpretacja.

OPERA: Villa Incanto

Nadrzędną intencją kursu jest wypełnienie luki pomiędzy szkolną nauką śpiewu a profesjonalną karierą operową. W osiągnięciu naszego celu ma pomóc, gruntowna analiza wszystkich wymiarów tego zawodu, począwszy od podstaw, a skończywszy na bardziej złożonych aspektach.

Kurs uwzględnia zagadnienia takie jak: przygotowanie do przesłuchania, wybór repertuaru odpowiadającego specyfice głosu oraz trening dotyczący psychologicznego i emocjonalnego wymiaru zawodu śpiewaka operowego. Kurs daje również młodym wokalistom szansę występu na scenie, jeszcze zanim podejmą się popisów na publicznych koncertach organizowanych przez nasz zespół we Włoszech.

Zespół Villa InCanto opracował nowy sposób przedstawiania klasycznego repertuaru operowego. Wykonania grupy są słynne ze specyficznej atmosfery, gdzie publiczność staje się częścią przedstawienia. Dzięki temu czynią operę bardziej przystępną i bliższą widzowi, sprawiając, iż spektakl staje się doświadczeniem pod każdym względem bardziej intensywnym.

Nasi artyści potrafią nie tylko śpiewać, ale i wchodzić w prawdziwe interakcje z publicznością, co stanowi kluczowy czynnik kształtujący formę pracy z uczestnikami kursu. Metoda ta polega przede wszystkim na uczeniu ich nieco odmiennego sposobu wykonawstwa operowego i daje możliwość świeżego i nowatorskiego spojrzenia na to, jak można realizować repertuar.

Tygodniowy kurs, składający się z 5 godzin lekcyjnych, oferuje:

Lekcje indywidualne:
Techniki wokalne
Techniki oddechowe
Repertuar (ze szczególnym uwzględnieniem opery włoskiej)
Interpretacja
Ekspresja
Frazowanie
Legato
Dykcja

Techniki aktorskie:
Studium roli operowej
Ruch sceniczny
Gra w stylu Villa InCanto (interakcja z publicznością)
Psychologia roli

Praca z libretto:
Rozumienie tekstu włoskiego
Trening języka włoskiego

Praca w grupie:
Duety i tria operowe;
Sceny z oper
Interakcja pomiędzy muzykami w grupie

Copyright © 2019 Campus L'Infinito & ET TOI

Wloski-we-wloszech.pl to strona internetowa szkoły językowej Campus L'Infinito oferującej kursy języka włoskiego we Włoszech.
Jeżeli pragniesz nauczyć się języka włoskiego i poznać niezwykle barwną kulturowo Italię, daj się namówić na włoski we Włoszech.
Włoskiego nauczysz się również dzięki językowym seriom edukacyjnym księgarni wydawnictwa ELI
dostępnym również w partnerskiej księgarni online ksiegarnia-jezykowa.com